Záruční podmínky

Reklamaci lze uplatnit:

  • telefonicky na čísle +420 603 277 837
  • e-mailem : lindasped@seznam.cz
  • písemně nebo osobně na naší poštovní adrese Antnonín Suchánek, Radvanice 42, Prosenice 751 21.
     
Reklamace osobní, telefonická, emailem a písemná musí obsahovat kontaktní údaje zákazníka (jméno, příjmení, poštovní adresu, telefon nebo email), datum dodání zboží, název výrobku, reklamované množství, popis nebo fotodokumentaci závady a návrh na vyřízení reklamace. Reklamaci začneme řešit neprodleně po obdržení reklamace. Prodávající je povinen vyjádřit se k reklamaci do 10 dnů ode dne jejího obdržení.
 

Poškozená zásilka při přepravě - Reklamace poškození nebo úbytku obsahu 

Zásilku si při převzetí od dopravce zkontrolujte. Pokud je obal zásilky poškozený, buď zásilku vůbec nepřebírejte nebo proveďte zápis o poškození a jeho rozsahu do dokladů předávajícího (Česká pošta, PPL). Tento písemný zápis je nutný k reklamaci u přepravce (Viz Obchodní podmínky PPL, České pošty). 

Po převzetí od dopravce zásilku otevřete a zkontrolujte obsah zásilky. Pokud je obsah zásilky nekompletní nebo poškozený, okamžitě nás kontaktujte, abychom se domluvili na dalším postupu. Se zbožím dále nemanipulujte do vyřešení reklamace. Doporučujeme pořídit fotodokumentaci poškozeného obalu a poškozeného zboží, která bude sloužit jako podklad pro reklamaci a její řešení.Při poškození zásilky, poškození zboží nebo úbytku obsahu zásilky je nutno postupovat podle přepravních a reklamačních podmínek přepravce:

Česká pošta - Cenný balík, doporučená zásilka - Reklamaci uplatňuje adresát zásilky při převzetí zásilky, nejpozději do 2 dnů od převzetí. Postupuje se podle článku 42. Reklamace poškození nebo úbytku obsahu (strana 41)  Poštovních podmínek České pošty, s.p. 
Česká pošta - Balík do Ruky - Reklamaci uplatňuje příjemce zásilky při převzetí zásilky nebo do dvou pracovních dnů po dodání zásilky za současného splnění dalších předpokladů podle Základních poštovních podmínek, Postupuje se podle čl. 60 a 61 Poštovní a obchodní podmínky České pošty, s.p. Ostatní služby. 

 (Text článku 60 a 61 Poštovních a obchodních podmínek České pošty, s.p. Ostatní služby: "Čl. 60 Náhradu škody vzniklé poškozením nebo úbytkem obsahu zásilky podnik (Česká pošta, s.p.) projedná jen za podmínky, že příjemce reklamuje škodu při jejím převzetí. Dodatečná reklamace může být uplatněna do dvou pracovních dnů po dodání zásilky za současného splnění dalších předpokladů podle Základních poštovních podmínek. Osoba reklamující škodu musí současně předložit zásilku a umožnit přešetření rozsahu škody a okolností jejího vzniku. V případě zásilky se zvolenou doplňkovou službou podle bodu 23 (vícekusová zásilka) musí reklamující osoba přeložit všechny kusy zásilky.  
Čl. 61 Při reklamaci nebo uplatnění nároku na náhradu škody se postupuje obdobně podle příslušných ustanovení Základních poštovních podmínek.")

PPL - reklamaci uplatňuje podle Obchodních podmínek PPL "příkazce", což je Antonín Suchánek. Budeme od zákazníka vyžadovat poskytnutí informací pro vyplnění tohoto reklamačního protokolu: PPL Reklamační protokol na webu PPL . Uplatňování reklamace u PPL se řídí dle bodu XIV. Reklamace a uplatnění nároku na náhradu škody vzniklé na přepravované zásilce obsaženém v Obchodních podmínkách PPL  . Reklamaci lze podat do 2 dnů od dodání zásilky zákazníkovi.
 
Zabýváme se chovem a prodejem exotického ptactva a s tím spojených krmiv.
Máme širokou nabídku sortimenu a vše co k chovu patří.
 
 
© ProPapouška.cz